Rotterdam Kralingen | Kerkzaal: Hoflaan 1 | vergaderzalen: Oudedijk 2

START

GEBOUW

GEMEENTES

VERHUUR

CONCERTEN

CONTACT

175 JAAR

CORONA

De monumentale Hoflaankerk werd in 1842 gebouwd op een viersprong een paar kilometer verwijderd van het toenmalige dorp Kralingen. Het oude dorp moest wor­den verlaten vanwege wateroverlast die het gevolg was van al te ongebreidelde turfwinning. Rondom de nieuw gebouwde kerk verrees een nieuw Kralingen, dat in 1895 is ingelijfd bij de ge­meen­te Rotterdam. Op de begraafplaats Oud-Kralingen, in Prinsenland, zijn de fundamenten van de oude kerk nog te vinden.

 

Na bijna 175 jaar is de Hoflaankerk nog volop in gebruik als kerkgebouw van de PKN in Kralingen. Iedere zondag zijn er vieringen, er zijn regelmatig trouw- en rouwdiensten (ook van mensen van buiten de Kralingse kerkelijke gemeenschap). Ook wordt de kerk verhuurd voor tal van evenementen en samenkomsten.

Postadres:

Postbus 4326, 3006 AH, Rotterdam

 

Bezoekadres:

Oudedijk 2, 3062 AE Rotterdam

e: info@hoflaankerk.nl

t: (010) 411 20 75 (antwoordapparaat)

 

Kerkdiensten beluisteren:

Veel kerkdiensten worden live uitgezonden (audio) en zijn live te beluisteren en terug te luisteren via deze link